Уважаеми акционери, бъдещи инвеститори и заинтересовани лица, На следният имейл адрес office@famanagement.eu и на седалището на дружеството /1000 гр. София, ул. Врабча № 8/ може да подадете сигнал на нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Сигнал може да...