Месец: май 2023

Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2023г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тукПОКАНА...
Read More

Информация за лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Уважаеми акционери, бъдещи инвеститори и заинтересовани лица, На следният имейл адрес office@famanagement.eu и на седалището на дружеството /1000 гр. София, ул. Врабча № 8/ може да подадете сигнал на нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Сигнал може да...
Read More