Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 31.12.2019г. Отчетът е достъпен тук: FAM MSFO 122019...