Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува документите от проведеното на 15.11.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите....