Месец: февруари 2023

Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, акционери и инвеститори, На 27.02.2023г. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия облигации ISIN BG21000019210. С Дневния ред и решенията може да се запознаете от прикачените документи ФАМ ОСО 27022023...
Read More

Покана за провеждане на Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, Дружеството публикува Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019210 на 27.02.2023г. от 10ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред и другите материали може да се запознаете тук ОСО ФАМ 27022023...
Read More