Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведено ОСО на 10.01.2022 Протокол от ОСО на ФАМ 10012022...