Категория: За инвеститори

Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 05 юни 2024г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2023г. С документите от събранието и информация за реда...
Read More

Уведомление за дивидент

Уважаеми акционери, Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 05.06.2024 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент от печалбата за 2023г. в размер на 247 000 лв, като брутният дивидент на една акция е 0.38 лв. Изплащането ще се извърши...
Read More

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05 юни 2024г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук ПОКАНА...
Read More

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 29.12.2023г. от 10ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него бяха взети следните решения: 1. Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството – госпожа Милена Младенова –...
Read More

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 декември 2023г. от 10ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук...
Read More

Уведомление за изплатена лихва по облигация

Уважаеми облигационери и заинтересовани лица, Уведомяваме Ви, че лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100019210 е извършено на 04.08.2023г. с параметри, както следва: Обща сума на платената лихва 937 773.70лв. Сума на лихвата за една облигация 31,2591 лв. Дата на вписване в книгата на облигационерите с право на лихвено...
Read More

Протокол от проведено редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 29 юни 2023г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2022г. С документите от събранието и информация за реда...
Read More

Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2023г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тукПОКАНА...
Read More

Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, акционери и инвеститори, На 27.02.2023г. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия облигации ISIN BG21000019210. С Дневния ред и решенията може да се запознаете от прикачените документи ФАМ ОСО 27022023...
Read More