Уважаеми акционери и заинтересовани лица,
На 05 юни 2024г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2023г. С документите от събранието и информация за реда и начина на изплащане на дивидент, може да се запознаете тук ОСА ФАМ 05-06-2024