Месец: юни 2024

Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 05 юни 2024г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2023г. С документите от събранието и информация за реда...
Read More

Уведомление за дивидент

Уважаеми акционери, Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 05.06.2024 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент от печалбата за 2023г. в размер на 247 000 лв, като брутният дивидент на една акция е 0.38 лв. Изплащането ще се извърши...
Read More