Месец: април 2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05 юни 2024г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук ПОКАНА...
Read More