Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Годишен финансов отчет за 2023г. С отчета може да се запознаете тукФАМ ГФО 2023...