Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 31 декември 2023г. С отчета може да се запознаете тук ФАМ 122023...