Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 29.12.2023г. от 10ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него бяха взети следните решения: 1. Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството – госпожа Милена Младенова –...