Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 декември 2023г. от 10ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук...