Уважаеми облигационери и заинтересовани лица, Уведомяваме Ви, че лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100019210 е извършено на 04.08.2023г. с параметри, както следва: Обща сума на платената лихва 937 773.70лв. Сума на лихвата за една облигация 31,2591 лв. Дата на вписване в книгата на облигационерите с право на лихвено...