Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 29 юни 2023г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2022г. С документите от събранието и информация за реда...