Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2023г. ФАМ 032023...