Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Годишен финансов отчет за 2022г. FAM – Financial statement_individual – 2022._final_signed...