Месец: декември 2022

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери и инвеститори, Уведомяваме Ви, че на 30 декември 2022г. от 11ч. се състоя извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. С Протокола от събранието и списъка на присъствалите акционери може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ИОСА И СПИСЪК АКЦИОНЕРИ ФАМ 30-12-2022...
Read More

Уведомление за изплатен дивидент

Уважаеми акционери, Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 23.06.2022 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв, а брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Уведомяваме Ви, че на 23.12.2022...
Read More