Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 30.09.2022г. С отчета може да се запознаете тук ФАМ отчет 092022...