Уважаеми акционери и инвеститори, На 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2021г. С документите от събранието и информация за изплащане...