Месец: март 2022

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството и други материали от събранието. С документите може да се запознаете тук ПРОВЕДЕНО ОСА ФАМ 10032022...
Read More