Уважаеми инвеститори, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление за взето решение за издаване на обезпечени облигации. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ...