Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021г. С отчета може да се запознаете тук FAM 062021...