Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021г. С отчета може да се запознаете тук FAM 032021...