Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2020г. С отчета може да се запознаете тук ГФО ФАМ 2020...