Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 31.12.2020г. Отчетът е достъпен тук report 122020...