Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведеното на 29.09.2020г. Общо събрание на акционерите на дружеството. С взетите Решения може да се запознаете тук OSA 29092020...