Междинен финансов отчет към 31 март 2024г.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 31 март 2024г. С отчета може да се запознаете тук отчет ФАМ 03-2024