Категория: За инвеститори

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството и други материали от събранието. С документите може да се запознаете тук ПРОВЕДЕНО ОСА ФАМ 10032022...
Read More

Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на извънредното общо събрание може да се запознаете тук ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОСА...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (4)...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (3)...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (2)...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596...
Read More

Проведено Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведеното на 28/06/2021 Общо събрание на акционерите на дружеството. С взетите Решения може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ОСА ФАМ АДСИЦ...
Read More