Категория: За инвеститори

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (3)...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (2)...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596...
Read More

Проведено Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведеното на 28/06/2021 Общо събрание на акционерите на дружеството. С взетите Решения може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ОСА ФАМ АДСИЦ...
Read More

Уведомление по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление на основание чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2020г. С условията и сроковете за изплащане на дивидента, може да се запознаете подробно тук УВЕДОМЛЕНИЕ ФАМ АДСИЦ...
Read More

Публикуване на Покана за Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2021г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ФАМ ОСА...
Read More

Покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 29.09.2020г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ОСА док 1ОСА док 2...
Read More

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува покана за свикване на извънредно ОСА

Уважаеми инвеститори, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува пред обществеността покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.11.2019г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството – гр. София, ул. Врабча 8....
Read More