Категория: За инвеститори

Протокол от проведено Общо събрание на акционерите и Уведомление за изплащане на дивидент

Уважаеми акционери и инвеститори, На 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2021г. С документите от събранието и информация за изплащане...
Read More

Покана за редовно общо събрание на акционерите на дружеството

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8. С документите може да се запознаете тук ПОКАНА ОСА ФАМ...
Read More

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството и други материали от събранието. С документите може да се запознаете тук ПРОВЕДЕНО ОСА ФАМ 10032022...
Read More

Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на извънредното общо събрание може да се запознаете тук ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОСА...
Read More

Уведомление

Уведомление по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Uvedomlenie Reglament 596 (4)...
Read More