Категория: За инвеститори

Уведомление за изплатена лихва по облигация

Уважаеми облигационери и заинтересовани лица, Уведомяваме Ви, че лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100019210 е извършено на 04.08.2023г. с параметри, както следва: Обща сума на платената лихва 937 773.70лв. Сума на лихвата за една облигация 31,2591 лв. Дата на вписване в книгата на облигационерите с право на лихвено...
Read More

Протокол от проведено редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери и заинтересовани лица, На 29 юни 2023г. от 14ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2022г. С документите от събранието и информация за реда...
Read More

Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2023г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тукПОКАНА...
Read More

Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, акционери и инвеститори, На 27.02.2023г. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия облигации ISIN BG21000019210. С Дневния ред и решенията може да се запознаете от прикачените документи ФАМ ОСО 27022023...
Read More

Покана за провеждане на Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, Дружеството публикува Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019210 на 27.02.2023г. от 10ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред и другите материали може да се запознаете тук ОСО ФАМ 27022023...
Read More

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери и инвеститори, Уведомяваме Ви, че на 30 декември 2022г. от 11ч. се състоя извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. С Протокола от събранието и списъка на присъствалите акционери може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ИОСА И СПИСЪК АКЦИОНЕРИ ФАМ 30-12-2022...
Read More

Уведомление за изплатен дивидент

Уважаеми акционери, Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 23.06.2022 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв, а брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Уведомяваме Ви, че на 23.12.2022...
Read More

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 декември 2022г. от 11ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук...
Read More