Категория: За инвеститори

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери и инвеститори, Уведомяваме Ви, че на 30 декември 2022г. от 11ч. се състоя извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. С Протокола от събранието и списъка на присъствалите акционери може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ИОСА И СПИСЪК АКЦИОНЕРИ ФАМ 30-12-2022...
Read More

Уведомление за изплатен дивидент

Уважаеми акционери, Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 23.06.2022 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв, а брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Уведомяваме Ви, че на 23.12.2022...
Read More

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 декември 2022г. от 11ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук...
Read More

Протокол от проведено Общо събрание на акционерите и Уведомление за изплащане на дивидент

Уважаеми акционери и инвеститори, На 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2021г. С документите от събранието и информация за изплащане...
Read More

Покана за редовно общо събрание на акционерите на дружеството

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8. С документите може да се запознаете тук ПОКАНА ОСА ФАМ...
Read More