Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува уведомление 112 ЗППЦК за извършено увеличение на капитала на дружеството.