Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува покана за свикване на извънредно ОСА

Уважаеми инвеститори,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува пред обществеността покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.11.2019г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството – гр. София, ул. Врабча 8.