Междинен финансов отчет към 30 септември 2019г.

Уважаеми инвеститори и други заинтересовани лица, дружество Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува финансов отчет към 30.09.2019т.