Уведомление за изплатена лихва по облигация

Уважаеми облигационери и заинтересовани лица,
Уведомяваме Ви, че лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100019210 е извършено на 04.08.2023г. с параметри, както следва:
Обща сума на платената лихва 937 773.70лв.
Сума на лихвата за една облигация 31,2591 лв.
Дата на вписване в книгата на облигационерите с право на лихвено плащане 16-06-2023