Проведено Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери,

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведеното на 28/06/2021 Общо събрание на акционерите на дружеството. С взетите Решения може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ОСА ФАМ АДСИЦ