Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери, акционери и инвеститори,

На 27.02.2023г. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия облигации ISIN BG21000019210. С Дневния ред и решенията може да се запознаете от прикачените документи ФАМ ОСО 27022023