Протокол от проведено Общо събрание на акционерите и Уведомление за изплащане на дивидент

Уважаеми акционери и инвеститори,
На 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него беше взето решение за изплащане на дивидент за 2021г. С документите от събранието и информация за изплащане на паричния дивидент, може да се запознаете тук ОСА ФАМ 23-06-2022