Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 30 декември 2022г. от 11ч. се състоя извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. С Протокола от събранието и списъка на присъствалите акционери може да се запознаете тук ПРОТОКОЛ ИОСА И СПИСЪК АКЦИОНЕРИ ФАМ 30-12-2022