Проспект за публично предлагане на емисия облигации

Уважаеми инвеститори,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Проспект за публично предлагане на емисия облигации FAM-Prospect-bond2021