Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 декември 2023г. от 10ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8.
С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук Документи Покана ИОСА 29-12-2023