Покана за редовно общо събрание на акционерите на дружеството

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2022г. от 14:00ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча № 8. С документите може да се запознаете тук ПОКАНА ОСА ФАМ