Покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 29.09.2020г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ОСА док 1ОСА док 2