Покана за провеждане на Общо събрание на облигационерите

Уважаеми облигационери,

Дружеството публикува Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019210 на 27.02.2023г. от 10ч. на адреса по седалище на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред и другите материали може да се запознаете тук ОСО ФАМ 27022023