Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2023г. от 14ч на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тукПОКАНА ЗА ОСА ФАМ