Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 декември 2022г. от 11ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча 8. С Дневния ред на събранието и документите по него може да се запознаете тук ОСА НА ФАМ 112022