Междинен финансов отчет към 31 март 2023

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2023г. ФАМ 032023