Междинен финансов отчет към 31 март 2022

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022г. С отчета може да се запознаете тук ОТЧЕТ ФАМ 03-2022