Междинен финансов отчет към 31 декември 2022

Уважаеми акционери и инвеститори,
Дружеството публикува междинен финансов отчет към 31.12.2022г. С него може да се запознаете тук ФАМ ОТЧЕТ 122022