Междинен финансов отчет към 30 юни 2023г.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува финансов отчет за второ тримесечие на 2023г. С отчета може да се запознаете тук ФАМ ОТЧЕТ 062023